top of page
4.png

WIELOWYMIAROWE
OCZYSZCZANIE
LUDZI

Metoda wielowymiarowego oczyszczania polega na diagnostyce i oczyszczaniu ciał subtelnych z wszelkiego typu kodów, podpięć, pasożytów i wampiryzmu, co powoduje przywrócenie człowieka do stanu równowagi zarówno na poziomie psychicznym jak i fizycznym.


Złożona jest z kilku etapów i może się okazać, że nie wszystkie wymienione elementy, pojawią się trakcie naszego spotkania.

 1. Diagnoza, ustawianie i oczyszczanie poszczególnych ciał.

 2. Badanie i eliminowanie wszelkich pasożytniczych energii umiejscowionych w okolicach ciała eterycznego. Czasami pojawiają się niezakończone sprawy z poprzednich wcieleń, które również należy naprawić.

 3. Oglądanie i praca z przestrzenią wokół człowieka (mogą tu stać członkowie rodziny, którzy z pewnych względów nie odeszli; istoty z różnych wymiarów, depresja; stosunek danej osoby do rozwoju duchowego, itp).

 4. Sprawdzanie poziomu realizacji planów w życiu osobistym (przebywanie duszy nad ciałem, np. w wyniku operacji z narkozą, może być powodem słabego uziemienia).

 5. Jeśli jest taka potrzeba, zbieranie cząstek duszy z różnych wymiarów i przestrzeni.

 6. Spojrzenie na człowieka jako na biokomputer, który na szereg programów i wirusów, sprawiających, że na takie a nie inne postępowanie i podejmowanie decyzji ma wpływ szereg czynników, m.in.:

  • pasożytnicze byty,

  • myślokształty swoje i innych, włącznie z zawiścią i złorzeczeniem,

  • karma: rodowa matki, rodowa ojca, z poprzednich wcieleń,

  • programy (wirusy, traumy) z obecnego życia (wychowanie, edukacja, wpływ rodziny, nauczycieli, znajomych, współpracowników, radia, prasy, telewizji itd.).

 7. Ustawienia energetyczne poszczególnych członków rodziny (również nie są obojętne na nasze życie).

Celem pracy jest osiągnięcie coraz większego wewnętrznego spokoju, zadowolenia oraz pełniejsza realizacja siebie w życiu we wszystkich dziedzinach coraz bardziej.

cennik
bottom of page